Ważniejsze daty z historii biblioteki
1905     Zostaje założona Czytelnia Ludowa, przy której powstało Kółko Dramatyczne, Chór i Klub Sportowy.
1948     Powstaje Gminna Biblioteka Publiczna w Świątnikach Górnych, pod kierownictwem pani Marii Popczyńskiej. Kierowniczką i założycielką biblioteki jest pani Maria Popczyńska.
1955     Gminna Biblioteka Publiczna zmienia nazwę na Gromadzką Bibliotekę Publiczną.
1967     Biblioteka przenosi swoje zbiory do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.
1973     Powstaje filia Gromadzkiej biblioteki Publicznej we Wrząsowicach.
1973     Biblioteka otrzymuje status Gminnej Biblioteki Publicznej.
1975     Filia biblioteki zostaje przeniesiona do Rzeszotar.
1991     Biblioteka staje się instytucją samorządową.
1996     Biblioteka otrzymuje nowe pomieszczenie na I piętrze budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.
1998     Powstaje Oddział dla dzieci.
1998     W efekcie przyznania Świątnikom Górnym praw miejskich, biblioteka gminna staje się Miejską Biblioteką Publiczną.